Produkty

Stránky jsou zatím ve výstavbě...V brzké době budou připraveny typové projekty, které budou rozděleny do několika kategorií. Prim v projektech bude hrát cena stavby.
koncepty a studie pozemních staveb různého zaměření včetně rekonstrukcí, studie a návrhy interiérů, zaměření stávajícího stavu objektu, autorský dozor
projekty pro stavební povolení, realizační dokumentace pozemních staveb, dokumentace skutečného provedení stavby, autorský dozor
Zpracování vizualizací objektů a interiérů a jejich osazení do terénu.
vypracování rozpočtů a výkazů výměr dle přeložené projektové dokumentace.
projednání územního a stavebního povolení, zajištění nutných průzkumů (radonových, geologických,...), projednání dokumentace s dotčenými orgány