Inženýrské služby

projednání územního a stavebního povolení, zajištění nutných průzkumů (radonových, geologických,...), projednání dokumentace s dotčenými orgány