Rozpočty staveb

vypracování rozpočtů a výkazů výměr dle přeložené projektové dokumentace.