Ing. Martin Slouka

architektonická a projekční činnost 

Nabízíme komplexní přístup k záměrům klientů od poradenství a konzultací před zadáním zakázek až po jejich dokončení. Zabýváme se architektonickými koncepty a studiemi, včetně inteiérů, projektů pro územní  a stavení řízení, zpracováním realizační dokumentace a dále dodáním stavebního povolení s vyřízením nutných vyjádření dotčených orgánů a výkon autorského dozoru během stavby.

Hlavní bod zájmu představuje především oblast bydlení a vše co s tím souvisí, jako například občanská vybavenost a služby. Zabýváme se nejen návrhy novostaveb, ale i modernizacemi, nástavbami, přístavbami a také rekonstrukcemi stávajících objektů

Novinky

07.01.2013 00:03
V příppravě jsou stránky s typizovanými projekty.